0266 245 42 15 bilgi@medion.com.tr

Femur İntramedüller Çivi

Femur kemiği ile ilgili problemlerde çok farklı tespit yöntemleri kullanılmaktadır. Diğer uzun kemiklerde olduğu gibi femur için de intramedüller kilitli çivi tespiti son yıllarda endikasyonlar genişletilerek yaygın olarak kullanılmaktadır. Yeni çivi sistemi arayışları özellikle distal kilit vidalarının geçilmesinde yaşanan problemler, küçük çaplı çivi kullanımında çivi ve kilit vidası kırılmaları ve erken yük verdirilememe, skopi kullanım süresi uzamasına bağlı yan etkiler gibi olumsuzluklar ideal intramedüller tespit yöntemlerinin geliştirilememiş olmasındandır. Kullanılmakta olan mevcut kilitli intramedüller tespit yöntemlerinin dezavantajlarını gidermeyi hedefleyen femur için çoklu kilit sistemli dizaynı ve çok fonksiyonlu, baş hariç tüm femur problemlerinde tesbit olanağı sağlayan farklı yeni intramedüller kilitli çivi sistemi geliştirilmiştir.

 Endikasyonları
Tüm femurun (caput femoris-baş hariç) tesbit problemlerinde:
o Açık-Kapalı-Basit-Parçalı-Segmente tüm kırıklarda
o Kollum femoris (femur boyun kırıkları)
o Trokanterik-Subtrokanterik femur kırıklarında
o Diyafiz kırıklarında
o Suprakondiler kırıklarda
o Kondiler-İnterkondiler kırıklarda
o Aynı femura ait birden fazla bölgenin birlikte kırıklarında
o Kötü kaynama veya kaynama yokluğu durumlarında
o Kısaltma osteotomilerinde
o Tümör rezeksiyonlarında
o Kombine uzatmalarda (ekstramedüller-intramedüller)
Femur İntramedüller Çivi