0266 245 42 15 bilgi@medion.com.tr

Radius İntramedüller Çivi

Yetişkin ön kol kırıklarının cerrahi tedavisindeki amaç aksiyel ve rotasyonel stabilizasyonun sağlanmasıdır. Yetişkin ön kol kırıklarının cerrahi tedavisinde sıklıkla başvurulan yöntem plak-vida osteosentezi olmasına karşın, teorik olarak kilitli intramedüller ön kol çivi kullanımının avantajları bulunmaktadır. Kapalı teknik ile implantasyon, yumuşak doku hasarının en aza indirgenmesi ve ekstramedüller damarsal desteğin korunması bu avantajlar arasında yer almaktadır. Yeni ve farklı tasarım kilitli ön kol çivileri (RIN ve Ulna Çivisi) cerrahi tedavide kullanılmak üzere TST tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir.

Endikasyonları
Radius proksimal eklem yüzeyinin 2 cm distalinden distal radio-ulnar eklem proksimaline kadar olan bölgenin;
Tüm kırıklarında
Kötü kaynama veya kaynama yokluğu durumlarında (Malunion ve pseudoartrozlarında)
Galeazzi kırıklı çıkıklarında
Colles kırıklarında (Radio-ulnar ve radio-carpal eklemi ilgilendirmeyen tek kırık çizgili distal metafiz kırıklarında)
Kısaltma osteotomilerinde
Tümör rezeksiyonlarında
Radius İntramedüller Çivi