0266 245 42 15 bilgi@medion.com.tr

Tibia İntramedüller Çivi

Tibia kemiği ile ilgili problemlerde çok farklı tespit yöntemleri kullanılmaktadır. Diğer uzun (tübüler) kemiklerde olduğu gibi tibia için de intramedüller kilitli çivi tespiti son yıllarda endikasyonlar genişletilerek yaygın olarak kullanılmaktadır. Yeni çivi sistemi arayışları ideal intramedüller tespit yönteminin geliştirilememiş olmasındandır. Tibia için intramedüller tespit yönteminin avantajlarını en fazla bünyesinde barındırabilecek, distal kilit dizaynı çok farklı olan ve tek vida ile bütün yönlerde istenilen işlevi yapabilen yeni intramedüller kilitli çivi sistemi geliştirilmiştir.

Endikasyonları
Tibia proksimal eklem yüzeyinin 4.5 cm distalinden itibaren distal eklem yüzeyinin 2.5 cm proksimaline kadar olan tüm tibia kırıklarında
Kötü kaynama veya kaynama yokluğu durumlarında (Malunion ve pseudoartrozlarında)
Kısaltma osteotomilerinde
Tümör rezeksiyonlarında
Uzatma osteotomilerinde
Tibia İntramedüller Çivi